دکل حفاری آمریکا
  • برای نخستین بار از ماه مارس تاکنون؛

    شرکت خدمات حفاری بیکرهیوز اعلام کرد شمار دکل‌های نفت آمریکا برای نخستین بار از ماه مارس (اسفند۹۹ - فروردین۱۴۰۰) کاهش…

  • شرکت خدمات حفاری بیکرهیوز اعلام کرد که افزایش شمار دکل‌های نفت و گاز آمریکا در هفته گذشته از ژانویه ۲۰۲۰ بی‌سابقه بوده …

عناوین بیشتر