دزدی قطعات پله‌های برقی در تهران
  • معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مطرح کرد:

    معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از حل مشکل خرابی پله های برقی و آسانسور پل های عابر مکانیزه…

عناوین بیشتر