خودکشی از روی پل طبیعت
  • ۱۷نفر خود را از پل طبیعت به پایین انداختند

    «۱۷ نفر از زمان تاسیس پل طبیعت تهران تا کنون خود را به پایین پرت کرده‌اند که متاسفانه بیشتر آنها جوان بوده‌اند و فقط…

عناوین بیشتر