خودروی پایتخت
  • در ۲۰روز گذشته اتفاق افتاد؛

    بررسی‌ها از بازار خودرو حاکی از کاهش ۲۰تا ۳۰درصدی خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی نسبت به ۲۰روز گذشته است.

عناوین بیشتر