{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
خرید متری
  • معاون وزیر راه و شهرسازی از امکان خرید متری مسکن در بازار سرمایه خبر داد.

  • معاون وزیر راه و شهرسازی خبرداد؛

    معاون وزیر شهرسازی از برنامه این وزارتخانه برای فروش متری مسکن خبرداد و گفت: افراد می توانند با منابع مالی خرد خود،…

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر