خانه نقلی
  • افت قابل توجه سهم «خانه‌های نقلی» از معاملات مسکن این پرسش را به‌وجود آورده که آیا قدرت خرید خانه‌اولی‌ها بهبود یافته…

  • طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ در ایران ۶۵/۶ درصد از کل واحدهای مسکونی کشور با مساحت ۱۰۰ متر و کمتر ساخته شدند.

عناوین بیشتر