حس ششم
  • حس ششم یا غریزه یک توانایی ذهنی ذاتی است که با نشانه‌هایی می‌توانید وجود این حس در خود را تشخیص دهید و با روش‌هایی…

  • انجام برخی تمرینات تعادلی در بخش اندام تحتانی و فوقانی می‌تواند موجب تقویت حس عمقی یا حس ششم شود.

عناوین بیشتر