جک T9
  • در مدل تی۹ جک تلاش کرده تا هر چه بیشتر پیکاپ خود را به نمونه های موفق آمریکایی و ژاپنی در این کلاس نزدیک کند.

عناوین بیشتر