جهش تورمی
  • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

    مهر ماه امسال را می‌توان رکوردار شاخص‌های تورمی در دهه ۹۰ دانست.

  • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

    نرخ بهره مؤثر اسمی اوراق بدهی دولتی از ۱۵درصد در خرداد به ۲۱درصد در پایان مهر افزایش یافته‌است.

عناوین بیشتر