جنگل آق‌مشهد
  • سازمان جنگل‌ها در نخستین بیانیه با موضوع وقف انفال و منابع‌طبیعی از کوشش حداکثری برای حفظ و صیانت از جنگل‌ها خبر داد.

  • سازمان جنگل‌ها درباره اراضی ملی کوه دماوند

    سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در ارتباط با اراضی ملی کوه دماوند و جنگل‌های آق‌مشهد مازندران بیانیه‌ای صادر کرد.

عناوین بیشتر