تیم حقوقی ترامپ
  • دیوان عالی فدرال امریکا با رد درخواست تیم حقوقی کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ مبنی بر ابطال نتایج ایالت پنسیلوانیا؛…

عناوین بیشتر