تولید موز
  • با وجود کاهش ۸هزار تومانی قیمت موز در میدان مرکزی، قیمت در مغازه‌های سطح شهر همچنان بالای ۴۰هزار تومان است.

عناوین بیشتر