{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
تغییر شغل
  • رییس کمیته کسب و کار یونسکو در ایران، به جوانان توصیه کرد قبل از تصمیم‌گیری برای انتخاب شغل آینده نزد مشاوران با تجربه…

  • هر روز از ما انتظار می‌رود تا از عهده‌ٔ ده‌ها تصمیم و داوری بر‌آییم. این تصمیمات از موارد کوچکی مثل این که برای صبحانه…

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر