تحقق بودجه
  • مدیر اداره‌کل برنامه و بودجه شهرداری تهران مطرح کرد:

    مدیر اداره‌کل برنامه و بودجه شهرداری تهران گفت: وصول نشدن مطالبات شهرداری از دولت، محدودیت در دریافت تسهیلات بانکی و…

عناوین بیشتر