تجاری سازی خودرو

  • مدیرعامل ساپکو می گوید: تولید خودرو کاهش پیدا نکرده است و تعدادی از خودرو‌ها را از پارکینگ‌ها خارج و تجاری کردیم.

  • پربیننده‌ترین ها

  • اخبارداغ