{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
بابک صدرایی
  • یک کارشناس خودرو در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح کرد؛

    یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به وابستگی صنعت به مسائل اقتصادی و سیاسی گفت: صنعت خودرو به مجموعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشور وابسته است و از جهت‌گیری‌های آن تاثیر می‌پذیرد.

  • مدیر بازاریابی برند چری عنوان کرد:

    سال ۹۷، سال بحرانی برای صنعت خودورو بود و همه موارد به سمتی حرکت کرد که کسب و کاربراساس یک جریان سیاسی وارد رکود شود و در چنین شرایطی مساله دولت نیست بلکه مساله، اتفاق هایی است که در بازار رخ می دهد.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر