ان جی اوها
  • معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران خبر داد:

    جوادی یگانه گفت: همه کسانی که تا پیش از این ملک، زمین یا فضایی از شهرداری دریافت کرده‌اند، اگر درخواست ادامه حضور در…

عناوین بیشتر