افزایش اشتغال
  • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

    رشد و اشتغال دو متغیر کلیدی اقتصاد محسوب می‌شوند که غالباً همسو با یکدیگر تغییر می‌کنند. اما طی ۱۵ سال اخیر نمی‌توان…

  • براساس هدف‌گذاری صورت گرفته سهم صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت تا پایان سال جاری باید به ۱۰.۵ درصد افزایش یابد.

عناوین بیشتر