ارتباط مؤثر
  • ارتباطات در حفظ روابط مثبت در محیط های مختلف از محل کار گرفته تا خانه و دانشگاه اهمیتی کلیدی دارد. فقدان ارتباط در…

  • بیماری سرطان، مسئله‌ای است که هر دو بعد روحی و جسمی را در بر می‌گیرد؛ به هیچ وجه نباید تأثیر روحیه و شرایط احساسی خود…

  • چرا ما اغلب موفق نمی‌شویم با صداقت و صراحت حرف دلمان را بزنیم ؟معمولا می‌ترسیم نکند طرف مقابل متوجه منظور و خواست…

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر