اخبار کنکور
  • وزیر علوم تحقیقات و فناوری پیشنهاد داد

    وزیر علوم پیشنهاد کرد ۱۶سهمیه کنکور از ۱۹سهمیه فعلی حذف شود.

عناوین بیشتر