{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
ابوالفضل روغنی گلپایگانی
  • رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا:

    رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا،عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای را ضعیف دانست و گفت که این صنعت در کشوربه قدری گسترده نیست که بتوان به آن هم امیدوار بود.

  • رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران کمبود عرضه را علت اصلی افزایش قیمت کاغذ در روزهای اخیر عنوان کرد و گفت که عدم تخصیص ارز برای واردات کاغذ و حمایت نکردن از تولید داخلی منجر به کمبود کاغذ و افزایش قیمت آن شده است.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر