آبی شدن اسمان
  • انفجار یک مرکز انتقال برق در نیویورک آسمان این شهر را آبی کرد .این انفجار پنج‌شنبه شب در نیروگاه «Con Edison» روی داد…

عناوین بیشتر