قیمت روز شاهین دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | کارخانه و صفر

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.

قیمت روز انواع خودرو شاهین
برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
شاهین، G ۱۴۰۲ ۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۲ ۸۰۰ کیلومتر ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۲ ۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۲ ۳۰۰ کیلومتر ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۲ ۹,۰۰۰ کیلومتر ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۲ ۲۰,۴۰۰ کیلومتر ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۲ ۶,۹۰۰ کیلومتر ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما