قیمت روز ساندرو دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | کارخانه و صفر

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد

قیمت روز انواع خودرو ساندرو
برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۵ ۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۵۳,۰۰۰ کیلومتر ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۶۱,۰۰۰ کیلومتر ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۸ ۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ ۵۴,۰۰۰ کیلومتر ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۵ ۱۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۵ ۱۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما