قیمت روز خودروهای کرمان موتور دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کارخانه و صفر

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای کرمان موتور در بازار به دست خواهید آورد.

قیمت روز خودروهای کرمان موتور
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
لیفان X70 ۱٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ---
جک J4 ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
جک S3 ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جک S5 ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی T8 ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی J7 ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی K7 ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰