• هوای تهران هنوز آلوده است؟

    هوای تهران هنوز آلوده است؟

    کیفیت هوای تهران همچون دیگر روزهای هفته جاری امروز؛ جمعه نیز در وضعیت نارنجی و با قرار گرفتن شاخص روی عدد ۱۰۷ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است و تنها یک نقطه از پایتخت وضعیت قرمز دارد.

آخرین تیتر سه سرویس