• کنکور به طور کامل حذف می‌شود

    کنکور به طور کامل حذف می‌شود

    رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، با بیان اینکه طبق مواد سند تحول بنیادین و الگوی مدرسه در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، گام به گام به سمت حذف کامل کنکور پیش خواهیم رفت، گفت: همین حالا اگر دانش آموزان…

آخرین تیتر سه سرویس