ویژگی‌های چهره‌ انسان‌های غارنشین و نئاندرتال، همیشه برای انسان‌های امروزی، جالب و عجیب بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، هوش مصنوعی دست به ترکیب چهره برخی چهره‌های معروف و ساختار چهره انسان های غارنشین زده است.

۱۶ تیر ۱۴۰۲، ۲۱:۴۷