با توجه به بدقولی‌های بسیاری که ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری خود داشت، آمار ارائه شده نشان می‌دهد که در حال حاضر درصد مشاغل کارخانه‌ای به پایین‌ترین حد خود رسیده است.

اقتصادآنلاینمهسا نجاتی؛ به گزارش بلومبرگ، با توجه به معیارهای اقتصادی اندازه‌گیری شده، از کسری تجاری گرفته تا تولید، استخراج زغال‌سنگ تا مشاغل مرتبط به نفت و صنعت خودروسازی، ترامپ با بدترین عملکرد نسبت به شش همتای پیشین خود کاخ سفید را ترک کرد.

ترامپ متعهد شد که مشاغل کارخانه‌ای را بازگرداند، اما همانطور که مت وینکلر گفت: "تا پایان سال 2019، تنها 8.46درصد از حقوق‌بگیران غیر کشاورزی متعلق به بخش تولید بودند که کمترین میزان را از زمان هفت رئیس‌جمهور پیشین نشان می‌دهد."

در طول سه سال نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، آمریکایی‌ها نه تنها در مقایسه با سایر صنایع، مشاغل کمتری را در بخش تولید پیدا می‌کردند، بلکه سهم مشاغل کارخانه‌ای در نیروی کار به پایین‌ترین حد خود سقوط کرد.

در نمودار ارائه شده، درصد مشاغل کارخانه‌ای در میان حقوق‌بگیران آمریکایی را مشاهده می‌کنید؛

ترامپ

۴ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۴۳