گَزِستان روستایی درشهرستان کوهرنگ، بخش « بازُفْتْ » و در استان چهارمحال و بختیاری است. این روستا در سال‌های اخیر تغییرات قابل توجهی داشته ولی با وجود تغییر نسبی بافت بیرونی و داخلی، آئین و سنت‌های این روستاییان و سبک زندگی آنها تغییر عمده‌ای نداشته است. عشایر این منطقه برای عبور از رودخانه از پوست گوسفندان بَلَمْ ساخته و ازآن عبور می‌کنند. اغلب عشایر منطقه از این وسیله برای عبور و مرور از رودخانه استفاده می‌کنند.

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۲:۴۷