علی ربیعی مدیر تعداد خبر 1021

 • مدرک تحصیلی

  ليسانس مديريت دولتي از دانشگاه تهران

  فوق ليسانس مديريت امور فرهنگي ( علوم اجتماعي ) از دانشگاه علامه طباطبايي

  دكتراي تخصصي مديريت استراتژيك

  سوابق اجرایی

   سخنگوی دولت روحانی

  رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی

  مشاور رييس مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري و مجمع تشخيص مصلحت نظام

  دبیر ستاد مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری در دولت

  مشاور اجتماعی رپیس جمهور 1376 تا 1384

  مسنول اجرایی دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی و مسَول کمیته های تبلیغات امور اجرایی

  عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو شوراها و فرماندهی پایگاه تهران و کشوری و قرارگاه  حمزه سیدالشهداء

  عضو موسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر

  مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی از پیروزی انقلاب تا 1360

  مدیر مسئول و سردبیر روزنامه کارگر

  عضو شورای عالی کار از 1359 تا 1361

  عضو موسس و عضو هیئت امناء موسسه آموزش عالی کار

  عضو موسس و عضو هیئت امناء موسسه آموزش عالی غزالی

  توضیحات

  تالیفات

   جامعه شناسي تحولات ارزشي ، رفتار راي دهندگان درايران (چاپ اول به اتمام رسيده است ) ناشر فرهنگ و انديشه سال 1380.

   (زنده باد فساد) جامعه شناسي سياسي فساد دردولتهاي جهان سوم . چاپ ششم . سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي .

   مطالعات امنيت ملي . مقدمه اي برنظريه هاي امنيت ملي درجهان سوم. چاپ چهارم . دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه .

   معماي دولت مدني . توسعه و امنيت دركشورهاي جهان سوم چاپ اول . موسسه تحقيقات و علوم انساني ، 1386.

  مدیریت DNA سازمانی راهکارهای جدید برای افزایش اثربخشی و همراستایی در سازمان . چاپ اول 1391

  مدیریت دانش،فرایندها،رویکردها. ناشر موسسه آموزش عالی کار .چاپ اول1391

  مدیریت بحران و ریسک.ناشر انتشارات دانشگاه پیام نور چاپ اول1392 .

  ارتقاء مدیریت دانش در سازمانها با بهره گیری از فناوری اطلاعات  .ناشر انتشارات تیسا .چاپ اول1392 .

  سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش. .ناشر انتشارات تایماز. چاپ اول1392 .