عباس علی آبادی مدیر تعداد خبر 72

 • عنوان شغل

  مدیر عامل اجرایی گروه مپنا

  مدرک تحصیلی

   کارشناسی با گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه‌های صنعتی شریف و دانشگاه تهران

  کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه‌های صنعتی شریف و دانشگاه تهران

  دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با گرای

  سوابق اجرایی

  فعالیت در جهاد سازندگی،

  مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون ۳،

  مدیریت‌عاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی

  مدرس دروس مختلف مهندسی مکانیک و مباحث مرتبط با موتورهای احتراق داخلی (توربین‌های گازی) در دانشگاه‌های مختلف

  ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر