نتایج جستجو ...
 • بیشترین ارزش معاملات سهام در بورس امروز؛

  امروز معامله‌گرها ۱۰۰میلیارد تومان سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خرید و فروش کردند، بیشترین معاملات بورس و فرابورس به گروه خودرو و ساخت قطعات تعلق داشت و…

 • بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بازار سهام؛

  افراد حقیقی امروز ۱۷۰میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند که بیشترین خروج پول حقیقی از بورس یا فرابورس مربوط به گروه فلزات اساسی و همچنین سهام بپاس بود.

 • نمای بورس امروز در پایان نیمه اول معاملات؛

  شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان نیمه اول معاملات ۰.۷درصد و شاخص هم‌وزن ۰.۸۷درصد رشد داشتند.

 • بیشترین ارزش معاملات سهام بورس امروز؛

  امروز معامله‌گرها ۱۱۰میلیارد تومان سهام تفارس خرید و فروش کردند، بیشترین معاملات بورس و فرابورس به گروه خودرو و ساخت قطعات تعلق داشت و چهار درصد از کل سهام تامین…

 • بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بورس؛

  افراد حقیقی امروز ۳۵۰میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند که بیشترین خروج پول حقیقی از بورس یا فرابورس مربوط به گروه فلزات اساسی و همچنین سهام بپاس بود.

 • نمای بورس امروز در پایان نیمه اول معاملات؛

  شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان نیمه اول معاملات ۰.۲درصد رشد داشت اما شاخص هم‌وزن ۰.۰۱درصد افت کرد.

 • در ابتدای معاملات امروز؛

  بورس امروز معاملات خود را در حالی آغاز کرد که شاخص کل با افزایش اندکی همراه بوده است.

 • بیشترین ارزش معاملات سهام بورس امروز؛

  امروز معامله‌گرها ۱۵۰میلیارد تومان سهام خگستر خرید و فروش کردند، بیشترین معاملات بورس و فرابورس به گروه خودرو و ساخت قطعات تعلق داشت و ۴.۱درصد از کل سهام ثفارس…

 • اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

  افراد حقیقی امروز ۴۸۰میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند که بیشترین خروج پول حقیقی از بورس یا فرابورس مربوط به گروه محصولات شیمیایی و همچنین سهام شپنا بود.

 • نمای بورس امروز در پایان نیمه اول معاملات؛

  شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان نیمه اول معاملات ۰.۶درصد افت داشت، شاخص هم‌وزن نیز ۰.۴درصد کاهش یافت.

 • بیشترین ارزش معاملات سهام بورس امروز؛

  امروز معامله‌گرها ۱۳۰میلیارد تومان سهام ملی صنایع‌ مس‌ ایران‌ خرید و فروش کردند، بیشترین معاملات بورس و فرابورس به گروه خودرو و ساخت قطعات تعلق داشت و ۵.۸درصد از…

 • بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بورس؛

  افراد حقیقی امروز ۳۰۰میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند که بیشترین خروج پول حقیقی از بورس یا فرابورس مربوط به گروه فلزات اساسی و همچنین سهام شپنا بود.