نتایج جستجو ...
 • بر اساس رتبه بندی جهانی؛

  بر اساس رتبه بندی جهانی کیفیت هوا، تهران سی‌ودومین شهر آلوده جهان شد. لاهو، ووهان و نورسلطان نیز به ترتیب سه شهر اول آلوده جهان هستند.

 • بر اساس رتبه بندی جهانی کیفیت هوا؛

  بر اساس رتبه بندی جهانی کیفیت هوا، تهران سیزدهمین شهر آلوده جهان شد. لاهو، دهلی و ووهان نیز به ترتیب سه شهر اول آلوده جهان هستند.

 • بر اساس رتبه بندی جهانی؛

  بر اساس رتبه بندی جهانی کیفیت هوا، تهران بیست و چهارمین شهر آلوده جهان شد. لاهو، دهلی و ووهان نیز به ترتیب سه شهر آلوده جهان هستند.

 • بر اساس رتبه بندی جهانی؛

  بر اساس رتبه بندی جهانی کیفیت هوا، تهران دهمین شهر آلوده جهان شد. دهلی، چنجو و کراکو نیز به ترتیب سه شهر آلوده جهان هستند.

 • بر اساس رتبه بندی جهانی کیفیت هوا، تهران شانزدهمین شهر آلوده جهان شد. دهلی، لاهور و اولانباتار نیز به ترتیب سه شهر آلوده جهان هستند.

 • آلودگی هوا از فردا در کلانشهرها آغاز می شود و موج جدید بارش باران و برف از پنجشنبه وارد کشور خواهد شد.

 • بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛

  بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هم‌اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت بر روی عدد ۳۸ یعنی بازه پاک قرار دارد.

 • بر اساس رتبه بندی جهانی؛

  بر اساس رتبه بندی جهانی کیفیت هوا، تهران نهمین شهر آلوده جهان شد.

 • بر اساس رتبه بندی جهانی؛

  بر اساس رتبه بندی جهانی کیفیت هوا تهران، ششمین شهر آلوده جهان شد.

 • بر اساس رتبه بندی کیفیت هوا؛

  بر اساس رتبه بندی جهانی کیفیت هوا، تهرانسی‌امین شهر آلوده جهان شد.

 • بر اساس اعلام مرکز کنترل کیفیت هوا؛

  کیفیت هوای پایتخت از لحاظ غلظت آلایندگی ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون با شاخص لحظه‌ای ۹۷ در شرایط قابل قبول یا سالم است.

 • بر اساس رتبه بندی جهانی کیفیت هوا، تهران امروز هشتمین شهر آلوده جهان است.