{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
نتایج جستجو ...
  • تمام بدهی‌ها تسویه می‌شوند

    فرآیندی که از سوی وزارت راه و شهرسازی آغاز شده و در طول ماه‌های گذشته با وجود حرف و حدیث‌ها و گمانه‌زنی‌ها ادامه یافته است، حالا می‌تواند به عنوان راه‌حل یکی از…