نتایج جستجو ...
  • به دنبال تأکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری درخصوص اصلاح بودجه سالانه کشور، سازمان برنامه و بودجه طی برنامه ای با ۲۳ پروژه جداگانه برنامه جامع اصلاح بودجه کشور…