نتایج جستجو ...
 • دکتر احمد میدری از اقتصاددانان ایرانی است که از دست کم ۲۵ سال پیش به این سو برداستان دلایل و پیامدهای نابرابری در ایران ، چرایی رشد شمار تهیدستان در پهنه سرزمین و…

 • نگرانی در آخرین آمارهای بانک مرکزی درباره ضریب جینی

  یک اقتصاددان می‌گوید: آخرین آمارهای بانک مرکزی درباره ضریب جینی بسیار نگران کننده است و دولت باید با اقداماتی مانند اصلاح نظام بانکی و تصویب برنامه‌های اخذ مالیات…

 • نابرابری و گستره تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن در جهان و همچنین ایران، موضوع جلسه هفته گذشته موسسه دین و اقتصاد بود که در آن فرشاد مومنی به واکاوی ابعاد…

 • ریشه‌ نابرابری‌ها در اقتصاد ایران

  گزارش‌ها حاکی از آن است که افزایش تورم در مقطع زمانی سالهای ۹۰ تا ۹۳ سبب شد تا توزیع درآمد به تدریج در کشور رو به نابرابری بگذارد؛شاخصی که در اقتصاد آن را با ضریب…

 • چهار سال از زمانی که اجلاس جهانی داووس، نابرابری اقتصادی را بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات اجتماعی اعلام کرد و همین‌طور سه سال از زمانی که بانک جهانی اهداف دوگانه خود…

 • یک گروه پژوهشی تلاش کرده‌اند که از طریق سنجش برخی از متغیرهای مربوط به مخارج خانوارهای شهری ایران، میزان نابرابری در فرصت‌ها در سال‌های بعد از جنگ تا سال ۹۰ را…

 • آخرین گزارش بانک مرکزی مشخص کرد

  نابرابری‌های فاحش منشأ همه شُرور اقتصادی- اجتماعی و مسئول نبود تعادل‌های گوناگون در زندگی فردی و اجتماعی هستند.

 • نابرابری و فقر واقعیت سخت زندگی انسان‌های بی‌شماری در طول تاریخ و در تمام کره خاکی بوده است.

 • امیدواری کارشناسان به بهبود ضریب جینی

  گر چه در سال ۱۳۹۴ ضریب جینی افزایش یافته است، ولی علائم اقتصاد ایران نشان دهنده این است که با توجه به کنترل نرخ تورم و تجربه رشد اقتصادی پنج درصدی، اگر دولت بتواند…