نتایج جستجو ...
  • سرپرست فرمانداری لنگرود، از همه ادارات و دستگاه ها خواست با جدیت پروتکل های مقابله با کرونا را رعایت کنند و ادامه داد: اعضای ستاد مدیریت کرونا تلاش کنند تا این…

  • عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت: ما وارد موج جدید شدیم و تقریبا طی ۳ تا ۴ هفته آینده به پیک می‌رسیم.

  • دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کشوری مقابله با کووید۱۹ با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۴۰درصد از موارد کرونایی که در کشور در حال گردش است، از نوع سویه…

  • کرونای اومیکرون می‌تواند کشور را با موج سهمگین ششم مواجه کند.

  • کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کرونا در مطلبی نسبت به خطر بروز موج ششم کووید۱۹ با سویه اُمیکرون هشدار داد و راهکارهای پیشگیری از آن را تشریح کرد.