نتایج جستجو ...
  • وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی باید کاهش یابد، گفت: این نرخ باید ارتباط منطقی با نرخ بازدهی فعالیت های حقیقی اقتصادی و نرخ تورم داشته با…

  • تشکیل شورای ۳ جانبه با همتی:

    رییس کل بیمه مرکزی گفت:سطله بازار پول ،مانع نقش آفرینی مناسب بیمه و بازار سرمایه شده است.

  • طیب نیا از عملکرد رسانه‌ها در ماجراِی فیش های حقوقی انتقاد کرد

    وزیر اقتصاد گفت:جدا از مسئله مربوط به فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی برخی از نارسایی های عمومی در مورد حقوق مدیران بنگاه های دولتی میراث به جا مانده از دولت قبل است .