نتایج جستجو ...
 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  آنچه در زیر می آید قیمت روز مرغ در سطح بازار تهران است؛

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  آنچه در زیر می آید قیمت روز مرغ در سطح بازار تهران است؛

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  آنچه در زیر می آید قیمت روز مرغ در سطح بازار تهران است؛

 • رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی؛

  رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: با توجه به مازاد عرضه بیش از تقاضا پیش بینی می‌شود که قیمت مرغ تا پایان بهمن نوسانی نداشته باشد.

 • رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: هر ماه ۱۸۰هزار تن مرغ در کشور توزیع می شود، درحالی که نیاز کشور ۱۵۰هزار تن است.

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  آنچه در زیر می آید قیمت روز مرغ در سطح بازار تهران است؛

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  آنچه در زیر می آید قیمت روز مرغ در سطح بازار تهران است؛

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  آنچه در زیر می آید قیمت روز مرغ در سطح بازار تهران است؛

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  آنچه در زیر می آید قیمت روز مرغ در سطح بازار تهران است؛

 • رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: روزانه ۷هزار تا ۷هزار و ۵۰۰تن مرغ در سطح کشور عرضه می‌شود و کمبودی در عرضه این کالا نداریم.

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  آنچه در زیر می آید قیمت روز مرغ در سطح بازار تهران است؛

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  آنچه در زیر می آید قیمت روز مرغ در سطح بازار تهران است؛