نتایج جستجو ...
 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  در جدول زیر قیمت روز انواع پراید را در بازار آزاد مشاهده می‌کنید.

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای ایرانی و خارجی را در بازار آزاد مشاهده می‌کنید.

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  در جدول زیر قیمت روز انواع پراید را در بازار آزاد مشاهده می‌کنید.

 • اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

  در حالی که تغییر و نوسانات منفی در دیاگرام قیمتی محصولات خانواده تیبا دیده نمی‌شود، در حال حاضر دیگر محصولات سایپا هم تقریبا تغییر قیمتی چندانی را تجربه نکرده‌اند.…

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌ دهد؛

  در جدول زیر قیمت روز انواع پراید را در بازار آزاد مشاهده می‌کنید.

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  در جدول زیر قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد را مشاهده می‌کنید.

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  در جدول زیر قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد را مشاهده می‌کنید.

 • اقتصادآنلاین گزارش می دهد؛

  در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای ایرانی و خارجی را در بازار آزاد مشاهده می‌کنید.

 • اقتصادآنلاین گزارش می دهد؛

  قیمت محصولات سایپا در روز سه شنبه ۲۳ آذر ماه تاحدودی ثابت مانده و نوسان چندانی در آن نسبت به دو سه روز قبل مشاهده نمی‌شود. هرچند که تحولات بازار ارز خیلی سریع…

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  در جدول زیر قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد را مشاهده می‌کنید.

 • اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

  قیمت محصولات سایپا در روزهای اخیر با نوساناتی روبرو بوده و همزمان با بیم و امیدهای به وجود آمده پیرامون موضوعاتی همچون برجام و رفع تحریم‌ها، قیمت تیبا هاچبک پلاس…

 • اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

  قیمت محصولات سایپا در روزهای اخیر با نوسانات زیادی روبرو نبوده است. همزمان با بیم و امیدهای به وجود آمده در بازار، قیمت سایپا ۱۵۱پلاس تا حوالی ۱۸۲ میلیون رسیده که…