نتایج جستجو ...
 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  امروز قیمت دلار و یورو در صرافى ملى ٥٠تومان افزایش یافت.

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  امروز دلار و یورو در تابلوی صرافی ملی با همان نرخ پنجشنبه هفته گذشته نمایان شد.

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  امروز قیمت دلار در صرافى ملى با ٢٥٠تومان و یورو ٥٠ تومان افزایش نسبت به روز گذشته اعلام شد.

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  امروز نرخ دلار و یورو در صرافى ملى نسبت به دو روز گذشته تغییرى نکرد.

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  امروز نرخ دلار و یورو در تابلوی صرافی ملی با ۱۰۰تومان افزایش نسبت به روز گذشته نمایان شد.

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  امروز هم قیمت دلار و یورو در صرافى بانکى بدون تغییر باقى ماند.

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  امروز قیمت دلار و یورو در صرافى ملى، نسبت به معاملات آخرین روز هفته گذشته ثابت ماند.

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  امروز قیمت دلار و یورو در صرافی بانکی نسبت به روز گذشته ۵۰تومان افزایش یافت.

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  امروز قیمت دلار و یورو در صرافى ملى نسبت به روز گذشته ٢٠تومان گران شد.

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  امروز قیمت دلار و یورو در صرافى ملى نسبت به روز گذشته با افزایش اندکى همراه شد.

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  امروز نرخ دلار و یورو در صرافی ملی نسبت به روز گذشته ٢٠ تومان ارزان شد.

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  امروز نرخ دلار و یورو در صرافی ملی نسبت به روز گذشته ٨٠ تومان ارزان شد.