نتایج جستجو ...
  • با رای دیوان عدالت اداری؛

    دیوان عدالت اداری بخشنامه دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماھیانه برای مشترکین گاز طبیعی را ابطال کرد.

  • برخی از مخاطبان می‌گویند اداره گاز روی قبوض صادره خود در آبان‌ماه، مبلغی به نام آبونمان صادر کرده است. دیوان عدالت اداری رای داده بود دریافت این وجه از مردم…

  • با حکم دیوان عدالت اداری، مالیات مستقیمی که به نام ابونمان از مشترکان گاز طبیعی دریافت می شد، از قبوض گاز حذف می شود. از اینرو مبلغ نهایی درج شده روی قبوض ارزان تر…