{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
نتایج جستجو ...
  • به گزارش اقتصاد آنلاین، باغ گلشن یکی از باغ های نادر ایرانی است که در طبس واقع شده است. آب جاری دائمی در آن جریان دارد. باغ گلشن که از جمله باغ های طبقاتی به شمار…

  • به گزارش اقتصاد آنلاین، چشمه رستم یکی از چشمه های معدنی مشهور در جنوب خراسان جنوبی است که به «دیگ رستم» شهرت دارد.این چشمه پس از تایید کارشناسان در فهرست آثار…

  • به گزارش اقتصاد آنلاین، این دره در شمال طبس واقع شده است. یک دره‌ خاموش، خنک و آبدار در دل پهنه‌ای داغ که آثار حیات در آن دست کم به دوران امپراتوری ساسانی باز‌می‌گر…