نتایج جستجو ...
  • معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو عنوان کرد؛

    علی رغم انتقادهای متعدی که به مقوله سدسازی می شود معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو معتقد است با توجه به شرایط ایجاد شده در اثر تغییر اقلیم، اجرای سازه‌های…