نتایج جستجو ...
 • اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۳۰۱۰ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۱۰۹ نفر جان باختند. همچنین حال ۲۳۶۰ نفر از بیماران وخیم گزارش شده است. تعداد کل…

 • اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۳۲۲۳ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۱۱۷ نفر جان باختند. همچنین حال ۲۵۳۱ نفر از بیماران وخیم گزارش شده است. تعداد کل…

 • اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۳۸۱۳ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۱۱۴ نفر جان باختند. همچنین حال ۲۸۷۱ نفر از بیماران وخیم گزارش شده است. تعداد کل…

 • اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۲۲۱۹مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۱۲۰ نفر جان باختند. همچنین حال۲۹۲۱ نفر از بیماران وخیم گزارش شده است. تعداد کل…

 • اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۳۹۵۳مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۱۳۹ نفر جان باختند. همچنین حال ۳۰۶۹ نفر از بیماران وخیم گزارش شده است. تعداد کل…

 • یک اپیدمیولوژیست با بیان اینکه باتوجه به روند کاهشی ابتلا و مرگ ناشی از کرونا در کشور، امیدواریم تا اواخر اسفند ماه به نقطه پایینی پیک ششم برسیم، گفت: اگر…

 • اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۱۱۰۳ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۱۶۸ نفر جان باختند. همچنین حال ۳۵۷۲ نفر از بیماران وخیم گزارش شده است. تعداد کل…

 • اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۴۰۸۹مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۱۵۴نفر جان باختند. همچنین حال ۳۹۸۳نفر از بیماران وخیم گزارش شده است. تعداد کل…

 • رییس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: کلاس‌های دانشگاه ازاد اسلامی از ۱۴ فروردین با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی حضوری می‌شود.

 • اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۱۰۹۶۲ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۲۰۷ نفر جان باختند. همچنین حال ۳۹۵۲ نفر از بیماران وخیم گزارش شده است. تعداد کل…

 • اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۹۵۲۴ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۲۴۱ نفر جان باختند. همچنین حال ۴۰۴۹ نفر از بیماران وخیم گزارش شده است. تعداد کل…

 • اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۷۰۳۹ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۲۲۴ نفر جان باختند. همچنین حال ۳۹۶۶ نفر از بیماران وخیم گزارش شده است. تعداد کل…