نتایج جستجو ...
  • رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از سمت خود استعفا داد تا این سازمان در شرایط لغو تحریم‌ها و درخواست همکاری برخی کشورها برای حضور در صنایع کوچک و متوسط بدون…

  • حفظ بازار در کنار بازاریابی همواره از اهمیت فراوانی برخوردار است و حتی فراتر از بازاریابی مورد توجه قرار می‌گیرد، اما گویا «تازه به دوران رسیده‌هایی» در بازار حضور…