نتایج جستجو ...
  • جزئیات طرح خرید تضمینی ذرت و جو در سال‌جاری اعلام شد. بر این اساس قیمت مصوب خرید تضمینی هر کیلوگرم جو ۱۰.۰۲۸ و ذرت ۱۰.۳۶۰ ریال تعیین شده است.

  • مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از تسویه طلب کشاورزان بابت خرید تضمینی محصولات جو و ذرت خبر داد.

  • مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از خرید تضمینی و پرداخت مطالبات کشاورزان تولیدکننده جو در کشور به صورت کامل خبر داد و گفت: واردات این محصول نیز آزاد بوده اما…