{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
نتایج جستجو ...
  • محمود حجتی وزیر کشاورزی: تا کارم را تمام نکنم، به تهران برنمی گردم ٣٥ هزار هکتار از زمین های منشأ گرد و غبار نهال کاری می شود

  • رییس سازمان جنگل‌ها عنوان کرد؛

    رئیس سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری گفت: در سال جاری اعتباراتی که در حوزه بیابان‌زدایی برای کشور در نظر گرفته شده حدود ۷۰۰ میلیارد ریال است که هنوز تخصیصی در این…

  • محققان توانستند با استفاده از آب‌های هدر رفته و غیر قابل مصرف جنگلی را در دلِ بیابان‌های مصر پرورش دهند.