۰ نفر
سقوط قیمت پژو پارس ادامه دارد + جدول

قیمت پژو پارس XU۷P سال در بازار ۵۰۵ میلیون است و پژو پارس XU۷P سال در نمایندگی ۲۶۰ میلیون و پژو پارس ELX-TU۵ نیز ۱۰ میلیون کاهش یافت و به ۶۹۰ میلیون تومان رسید.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو پارس به دست خواهید آورد.​

قیمت انواع خودرو پژو پارس
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
پژوپارس LX ۱۴۰۲ صفر ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال ۱۴۰۲ صفر  ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال سفارشی ۱۴۰۲ صفر(کارخانه) ۲۹۱,۱۶۹,۰۰۰
پژو پارس LX ۱۴۰۲ صفر(کارخانه) ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال ۱۴۰۲ صفر (کارخانه) ۲۶۰,۲۱۴,۰۰۰
پژو پارس ELX-XU۷P ۱۴۰۲ صفر (کارخانه) ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰
پژو پارس ELX-TU۵ ۱۴۰۱ صفر  ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX-XU۷P ۱۴۰۱  صفر  ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷ ۱۴۰۱  صفر ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال ۱۴۰۱  صفر ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷P ۱۴۰۱  صفر ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX ۱۴۰۱  صفر ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷ ۱۴۰۰ صفر ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX ۱۴۰۰ صفر ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما